ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านพืชไร่พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 27 มกราคม 2566

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทีมนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านพืชไร่พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง สาธิตการแปรรูปน้ำนมถั่วลิสง และระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชไร่เศรษฐกิจโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น