ร่วมสมทบทุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันที่ 3 มีนาคม 2566

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมสมทบทุนการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดขอนแก่น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 550 รูป/คน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น