หารือการจัดทำข้อมูลกรณีฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้นางวันทนา เลิศศิริวรกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในฐานะรองประธานคณะทำงานด้านคาร์บอนเครดิตในอ้อย พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น หารือร่วมกับบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด เพื่อการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตภาคเอกชน ประเด็นแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ตามเงื่อนไขของโครงการ และการจัดทำข้อมูลกรณีฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต ณ ห้องประชุมศูนย์เพิ่มผลผลิต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา