ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์

[ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรม]
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยนางปุณยภา ประทุมรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และบริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

#2เมษายน #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า #กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา #กรมสมเด็จพระเทพ #สมเด็จพระเทพ #ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น