แบบสอบถาม เหตุผล และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง ” ผลพันธุ์ กับ ต้นกล้า ” มะพร้าวพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี

. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เหตุผล และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง ” ผลพันธุ์ กับ ต้นกล้า ” มะพร้าวพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีลิงค์แบบสอบถามคลิก : https://forms.gle/C4dheG6yKUMtEN2k6 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกท่าน มา ณ โอกาศนี้

จำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2

    ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตต้นกล้ามะพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ภายใต้แผนงานวิจัยมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จำนวน 5,600 ต้น ราคาต้นละ 55 บาท     ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อต้นกล้าเพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมา และ สอบถามเพิ่มเติม […]

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อผลมะพร้าว ลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 (lot 6)

        ประกาศ!! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อผลมะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 (lot 6) ครั้งที่ 6/2567 จำนวน 200 ผล ด้วยการลงทะเบียนจองออนไลน์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ได้แก่ ลำดับที่ 1 คุณปรีชา […]

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อ ผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 (lot 4)

   ประกาศ!! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับซื้อ ผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 (lot 4) ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 3,500 ผล ด้วยการลงทะเบียนจองออนไลน์  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ได้แก่ ลำดับที่ 1 คุณวิรัตน์      […]