#มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ทางเลือกใหม่ เพื่อสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด

        #มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ทางเลือกใหม่ เพื่อสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด 🌴🥥มะพร้าวกะทิ (Macapuno coconut) เป็นที่ต้องการของตลาดขนม และคนรักสุขภาพ โดยในธรรมชาติไม่มีต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ผลมะพร้าวกะทิไม่สามารถงอกได้ การขยายพันธุ์จึงต้องใช้การเพาะเลี้ยงคัพภะ    มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวหายากในธรรมชาติจะพบผลที่เป็นมะพร้าวกะทิ ไม่เกิน 0.3 % จึงส่งผลให้มีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดาหลายเท่าตัว […]