พันธุ์แนะนำ: มะพร้าว

มะพร้าวพันธุ์แนะนำ พันธุ์สวีลูกผสม 1 รายละเอียด พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 รายละเอียด พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60 รายละเอียด ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1 รายละเอียด ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2 รายละเอียด ลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร1,2 รายละเอียด