คณะกลุ่มวิจัย ศกล.ชม. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง“สินค้าเกษตรก้าวไกล ใช้ประโยชน์การค้าเสรี” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คณะกลุ่มวิจัย ศกล.ชม

Read more

กิจกรรมแจกกล้าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

เมื่อวันที่ 20 เมษาย

Read more

กิจกรรมแจกกล้าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทำบุญศูนย์ฯ พิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่พระครูวินัยธร ดำเกิง วรวุฒโฒ (ชาลีจันทร์) และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการฯ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)

เมื่อวันที่ 20 เมษาย

Read more