ข่าวกิจกรรม

คณะกลุ่มวิจัย ศกล.ชม. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง“สินค้าเกษตรก้าวไกล ใช้ประโยชน์การค้าเสรี” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คณะกลุ่มวิจัย ศกล.ชม. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง“สินค้าเกษตรก้าวไกล ใช้ประโยชน์การค้าเสรี” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ ชาและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 25-27 เม.ย. 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยเป็นคู่ภาคี และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย