อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง การผลิตและแปรรูปชา ศัตรูพืช ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย มันฝรั่ง ผัก สตรอว์เบอร์รี และ เทคนิคการใช้สารอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  นายสุเมธ พากเพียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง การผลิตและแปรรูปชา ศัตรูพืช ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย มันฝรั่ง ผัก สตรอว์เบอร์รี และ เทคนิคการใช้สารอย่างถูกวิธี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่