ข่าวกิจกรรม

นายสุเมธ พากเพียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายพีรวัฒน์ รัตนชัยประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องชา และสาธิตการขยายพันธุ์ชา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ณ ไร่ชาอรักษ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุเมธ พากเพียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายพีรวัฒน์ รัตนชัยประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้รับเชิญจาก บริษัท อรักษ เชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องชา และสาธิตการขยายพันธุ์ชา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ณ ไร่ชาอรักษ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่