ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการแฟอะราบิกา โดยใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ เครื่องล้างทำความสะอาดผลกาแฟ และโรงอบแห้งกาแฟกะลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการแฟอะราบิกา โดยใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ เครื่องล้างทำความสะอาดผลกาแฟ และโรงอบแห้งกาแฟกะลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนางสาวศิริภรณ์ จรินทร บรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกกาแฟอะราบิกา” นายอนุภพ เผือกผ่อง และคณะทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมนำเกษตรกรศึกษาและทดสอบการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ เครื่องล้างทำความสะอาดผลกาแฟ และโรงอบแห้งกาแฟกะลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอะราบิกาให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรจาก อำเภอแม่วาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่