ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟพร้อมแจกเครื่องดื่มกาแฟอะราบิกาให้แก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายภาสกร สุนทรเกษมสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟพร้อมแจกเครื่องดื่มกาแฟอะราบิกาให้แก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทยส่งออกไกลสู่ครัวโลก” ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง