ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่