Day: 01/03/2566

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 1 มีนาคม 2566

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอะราบิกา พร้อมทั้งมีการสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read More