Day: 04/06/2567

ข่าวกิจกรรม

นายภาสกร สุนทรเกษมสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ ข้าราชการและพนักงานราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 46 รูป และถวายพระชัยมงคล ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ในโอกาสที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้รับผลการประเมินองค์กรอยู่ในระดับ ส่งเสริมคุณธรรม จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read More