ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในการจัดงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Mae Wang)” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในการจัดงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Mae Wang)” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 โดย ศกล.ชม. ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านการเกษตรเพื่อลดมลภาวะ PM 2.5 และประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่