ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ศูนย์ฯ ได้รับผลการประเมินองค์กรอยู่ในระดับ ส่งเสริมคุณธรรม จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ศูนย์ฯ ได้รับผลการประเมินองค์กรอยู่ในระดับ ส่งเสริมคุณธรรม จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ซึ่งมีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566