ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์มันฝรั่ง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์มันฝรั่ง โดยมี ข้าราชการจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช และตัวแทนจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่