ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เข้าร่วมหารือการดำเนินงานโครงการการสร้างอัตลักษณ์กาแฟอะราบิกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และเจ้าหน้าที่จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และนางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมนักวิจัยพืชกาแฟอะราบิกา เข้าร่วมหารือการดำเนินงานโครงการการสร้างอัตลักษณ์กาแฟอะราบิกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และเจ้าหน้าที่จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่