กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมและเข้าพักภายในศูนย์ฯ ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับ นายคนอง ยาสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมและเข้าพักภายในศูนย์ฯ ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่