ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาเกษตรศาสตร์จากประเทศอินเดีย จำนวน 35 ราย ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอนุภพ เผือกผ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศกล.ชม.(ขุนวาง) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาเกษตรศาสตร์จากประเทศอินเดีย จำนวน 35 ราย ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโพนิกส์ การปลูกกาแฟอะราบิกา สตรอว์เบอร์รี หญ้าหวาน ไม้ผลเมืองหนาวและแมลงศัตรูพืช ภายใต้โครงการฝึกอบรม OSBG สำหรับการฝึกอบรมต่างประเทศภายใต้โปรแกรม IDP และโครงการอุดมศึกษาเกษตรแห่งชาติ ICAR ของภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่