ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) ในงานต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  มอบหมายให้ นางสาวชัญญานุช สิงคมณี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) ในงานต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่