ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะแขว่นให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 13 มีนาคม 2566  นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะแขว่นให้ได้มาตรฐาน โดยได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 ชนิด ได้แก่  ยาดมสมุนไพรมะแขว่น น้ำมันนวดมะแขว่น และขี้ผึ้งมะแขว่น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 95