ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะแขว่นด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

วันที่ 14 มีนาคม 2566  นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะแขว่นด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่  ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 95