ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันฝรั่ง (Field Day) “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในแปลงมันฝรั่งและการปลูกมันฝรั่งแบบยั่งยืน”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันฝรั่ง (Field Day) “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในแปลงมันฝรั่งและการปลูกมันฝรั่งแบบยั่งยืน” โดยมี นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหน่วยงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ณ แปลงสาธิตการปลูกมันฝรั่ง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน