ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัยพืชชาและกาแฟซึ่งเป็นพืชงานวิจัยหลักของ ศกล.ชม.

วันที่20-21พฤศจิกายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัยพืชชาและกาแฟซึ่งเป็นพืชงานวิจัยหลักของ ศกล.ชม. ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฮอลล์5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ