ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เกิดการประสานงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอล์ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่