14 มิถุนายน 2024

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  นำโดยนายกฤชพร  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ  จำนวนกว่า 1000 ต้น