26 กรกฎาคม 2024

ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

 

วันที่ 18 มีนาคม พศ. 2563 นายกพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกษตรที่สูงเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับนายวีรชาติเขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ต 15 และ 17 พร้อมทั้งข้าร่วม ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ 2563