ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

บ้านพักริมหนองชี

เรือนจินดา

 – พักได้ 2 คน มี 2 เตียง (3 ฟุต) ห้องน้ำในตัว

เรือนสีดา 

 – พักได้ 2 คน มี 1 เตียง (6 ฟุต) ห้องน้ำในตัว

เรือนหิมพานต์ 

 – พักได้ 2 คน มี 2 เตียง (3 ฟุต) ห้องน้ำในตัว

ทั้ง 3 เรือนนี้ ราคา 200 บาท/คน/คืน

หมายเหตุ : หากเข้าพักเพียง 1 คน คิดอัตรา 400 บาท/คน/คืน

อาคารหอพัก

อาคารหอพัก (ห้องปรับอากาศ)

  • สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ 3 ห้อง (16 เตียง)
  • ราคา ต่อ 1 คน 150 บาท/คืน

อาคารหอพัก (ห้องพัดลม)

  • สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ 8 ห้อง (38 เตียง)
  • ราคา ต่อ 1 คน 100 บาท/คืน

บริการรับจองอาคารฝึกอบรม ห้องประชุม

- ห้องประชุมบรรจุคนได้มากกว่า ๒๐ คน ค่าบริการวันละ ๒,๐๐๐ บาท

- ห้องประชุมบรรจุคนได้ไม่เกิน ๒๐ คน ค่าบริการวันละ ๑,๕๐๐ บาท