ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ 26-27 เมษายน […]

คณะที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการพืช กัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ มาติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น

วันที่ 9 มีนาคม 2566 […]

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ […]

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10

วันที่ 16 ตุลาคม 256 […]

ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าหนองม่วง โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานอุปถัมป์

วันที่ 16 ตุลาคม 256 […]

พืชสวนศรีสะเกษวิกฤต น้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตร แปลงทดลอง/สำนักงาน/บ้านพัก จมน้ำเต็มพื้นที่

            ศูนย์วิจ […]

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

วันที่ 20 กันยายน 25 […]

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันที่ 5 กันยายน 256 […]

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล “ส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์” ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 256 […]