ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ติดต่อสั่งจองได้ที่ : คุณปราณี  เถาโท เบอร์โทรศัพท์ : 0879929346
สำหรับการสั่งจองมะละกอฮอลแลนด์ ติดต่อได้ที่ :  คุณนิตยา  เบอร์โทรศัพท์ : 0856132798

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2566