ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดบริการแจกฟ้าทะลายโจรสู้โควิด 19 และร่วมแจกฟ้าทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

เมื่อวันพุธที่ 15 กั […]

ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานส่งมอบกาแฟและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ชนะการประมูลสุดยอดกาแฟไทยปี 2564

วันที่ 2 กันยายน 256 […]

ประชุมแผนการปฏิบัติงานโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO​ Conference (Application Zoom)

    วันที่ 31 สิงหาค […]

ประชุมหารือแนวทางการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ส.ค.- ก.ย.) และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Application Zoom)

วันจันทร์ที่ 16 สิงห […]