กรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

   เมื่อวันศุกร์ที่ […]

พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ […]