เชิญชมการถ่ายทอดสดการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564”

ชมการถ่ายทอดสดการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564”

     การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมค้นหาอัตลักษณ์กาแฟไทย พร้อมชิมรสชาติสุดยอดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา

     22 มิถุนายนนี้ เวลา 13.30-15.00 น. ถ่ายทอดสดตรงจาก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ในโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยภาคเอกชนและเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การกาแฟระหว่างประเทศ หรือ ICO ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นตลาดกาแฟ สร้างการรับรู้สุดยอดกาแฟไทย ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของรสชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟรุ่นใหม่

     โดยผ่านกิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 หรือ Thai Coffee Excellence 2021 เพื่อค้นหาอัตลักษณ์กาแฟไทย ด้วยการคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรและผู้ผลิตกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา และโรบัสต้า ทั่วประเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับ ถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรส่งกาแฟเข้าประกวด จำนวนกว่า 100 ราย และมีจำนวน

การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้ง (dry / natural process)

กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียก (wet process)

กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้ง (semi-dry / honey process)

กาแฟโรบัสตา