ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM