ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน
ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายปรัชญา วงษา ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ใน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร