พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร