พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร