วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กพร.จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GIN Conference

129200821_3601470723233224_646927757904590421_n
128889502_3601470736566556_2016040958200015421_n
129025474_3601471059899857_4438140155703609252_n
129016895_3601471636566466_6989513587415717384_n
128910181_3601470983233198_6026565426478166685_n
129137116_3601471399899823_7016517025574979485_n
129228831_3601471496566480_3338371549283425808_n
128566877_3601470899899873_594474240500225135_n
128763408_3601470969899866_9179383281725545090_n
129071889_3601471193233177_84972502764746681_n
129865264_3601470823233214_7153448569009947991_n
129016888_3601471489899814_432481905128828663_n
129139318_3601471056566524_531965455512798171_n
129012540_3601471266566503_6151312848184356230_n
128808795_3601470926566537_2208503000828359911_n
128551886_3601471159899847_3687153550995095820_n
128276655_3601471373233159_1823028235834573077_n

Previous
Next

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กพร.จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ในการนี้ได้เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(เจ้าภาพตัวชี้วัด) ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบตัวที่วัดของหน่วยงานที่ร่วมรับฟัง ในสถานที่ตั้งของตัวเอง ประมาณ 120 คน