สำนักงาน ก.พ.ร ติดตามความก้าวหน้าในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และรับฟังการบรรยาย แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน

163089452_3905806246150881_2736676305518246886_o
163709137_3905806172817555_6222357720017643432_o
163804605_3905807112817461_4339586622882390823_o
163293107_3905807062817466_1668487323604221992_o
163142004_3905807222817450_2796850090600533514_o
163438034_3905809119483927_8537919362337088276_o
164067811_3905813492816823_5931542858012016742_o
163880313_3905807152817457_4926286459259434756_o
163998922_3905813459483493_8125788731116281405_o
163588344_3905811729483666_2728764469012596785_o
163580113_3905809479483891_2735457867871324237_o
163558584_3905809529483886_7714480980760369529_o
163555180_3905811802816992_4347853993683901891_o
163505148_3905811196150386_8204078180897155081_o
163404111_3905809482817224_2520195409943178158_o
163394913_3905811746150331_3111636135006194334_o
163383447_3905807169484122_4749379195244978216_o
163377805_3905809549483884_600511999433146026_o
163285313_3905807206150785_7881627370433582528_o
163233023_3905813086150197_4446754130920292325_o
163233023_3905811789483660_3719364661975912884_o
163148800_3905811799483659_2694063621135766678_o
163110591_3905807086150797_7956429935264992156_o
163095790_3905809556150550_8502473393793444120_o
163095790_3905807139484125_4786231412534707901_o
163093149_3905807042817468_6998641083962638920_o

Previous
Next

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตร และรับฟังการบรรยาย แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน โดยมีนางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร และนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร