ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์