วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ยินดีต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม

แบบฟอร์มงานออกใบอนุญาต

ออกตรวจประเมินห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ และผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท พี เอส อาร์ พอลิเมอร์ จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นาง […]

Read more

ออกตรวจสอบความถูกต้องของยางที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับมาไทย ร่วมกับด่านตรวจพืชท่าเรือกันตังและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรกันตัง

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายนพรัต […]

Read more

ศูนย์ควบคุมยางสงขลาทำบุญตักบาตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุรช […]

Read more
1 2 3 17