วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ยินดีต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม

แบบฟอร์มงานออกใบอนุญาต

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมวัสดุอ้างอิงภายในสำหรับยางธรรมชาติจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนเพื่อลดต้นทุนการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุรชั […]

Read more

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ข้ […]

Read more

ศูนย์ควบคุมยางสงขลาตรวจยางที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรกลับมาประเทศไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสะเดาและเจ้าหน้าที่ศุลกากร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุ […]

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย และคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการการเตรียมตัวอย่างสำหรับโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ควบคุมยางสงขลา ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์ควบคุมยางสงขลาได้ต้อนรับน […]

Read more
1 2 3 14