วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ยินดีต้อนรับ

แบบฟอร์มงานออกใบอนุญาต

ภารกิจและการดำเนินงาน

ตรวจยางตีกลับไทยกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชกันตัง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ออกตรวจสอบความถูกต้องของยางที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับมาไทย ที่ท่าเรือยูโสป (ด่านศุลกากรกันตัง)

เมื่อวันที่ 7 เ […]

Read more

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ให้วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ให้วันพฤ […]

Read more

ตรวจยางตีกลับไทยกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชกันตัง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ออกตรวจสอบความถูกต้องของยางที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับมาไทย ที่ท่าเรือยูโสป (ด่านศุลกากรกันตัง)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายส […]

Read more

ออกตรวจประเมินห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ และผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท พี เอส อาร์ พอลิเมอร์ จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นาง […]

Read more
1 2 3 18