วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานออกใบอนุญาต

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เ […]

Read more

วันหยุดราชการ วันตรุษอิดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563  จังหวัดสงขลาประกาศให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชย)

วันหยุดราชการ วันตรุษอิดิ้ลฟิต […]

Read more
1 2 3 13