คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. การคัดเลือกปีที่ 2 : พันธุ์มันสำปะหลังลูกผสมปี 2556 (0 ตอบ)
 2. ออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกลไกการปลิดและเก็บใบอ้อย (0 ตอบ)
 3. ออกแบบและพัฒนากลไกการปลิด และเก็บใบอ้อย (0 ตอบ)
 4. ศึกษาและทดสอบวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับไร่อ้อยเขตชลประทานในภาคกลาง (0 ตอบ)
 5. ศึกษาและทดสอบวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับไร่อ้อยเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 ตอบ)
 6. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (0 ตอบ)
 7. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (0 ตอบ)
 8. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดตาก (0 ตอบ)
 9. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (0 ตอบ)
 10. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (0 ตอบ)
 11. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (0 ตอบ)
 12. ทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยจังหวัดมุกดาหาร (0 ตอบ)
 13. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาวอ้อย (0 ตอบ)
 14. ศึกษาวิธีการใช้น้ำร้อนในการกำจัดเชื้อโรคใบขาวในท่อนพันธุ์อ้อย (0 ตอบ)
 15. วิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญแบบบูรณาการ (0 ตอบ)
 16. ผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย (0 ตอบ)
 17. ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคแส้ดำ (0 ตอบ)
 18. ศึกษาการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ (0 ตอบ)
 19. การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำชุดปี 2553 : อ้อยตอ 2 (0 ตอบ)
 20. การประเมินโรคอ้อยในพันธุ์อ้อยเพื่อการสนับสนุนการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12