ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศูกร์
8:30 - 16:30 น.

ติดต่อได้ที่

Call Center : 1174
Phone : 081-373-8259
• 0-2579-0151-8 ต่อ 125
• 0-2579-4652
Email: doa.ecc@doa.in.th