ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด

  • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสมคิด จังอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
Scroll to Top