หมวดหมู่: ข่าว

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกและเตรียมพันธุ์อ้อยโรงงาน  การเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้พันธุ์อ้อยสะอาดฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตรและเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]