เดือน: เมษายน 2566

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2566” ภายใต้งานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยก […]

ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]