วัน: 8 พฤษภาคม 2567

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แม่ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกและเตรียมพันธุ์อ้อยโรงงาน  การเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้พันธุ์อ้อยสะอาดฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]