ปฏิบัติงานให้คำแนะนำปรึกษาการจัดทำแปลงปลูกขยายผลโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพิทักษ์ พรหมเทพ มอบหมายให้นายปฏิวุฒิ บุญเรือง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ และนางสาวศรัญญา ใจพะยัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานให้คำแนะนำปรึกษา ในการจัดทำแปลงปลูกขยายผลโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ โครงการ โคก หนอง นา กองบิน 56 จังหวัดสงขลา โดยมีคณะนายทหารจากโครงการดังกล่าว เข้าร่วมปฏิบัติ จำนวน 5 นาย โดยได้ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังแปลงปลูก การจัดการดินและน้ำ การอนุบาลต้นอ่อน วิธีปลูก และ การแก้ไขปัญหาดินขาดธาตุอาหารเบื้องต้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนายทหารจากกองบิน 56 เป็นอย่างดี